Herzen State Pedagogical University of Russia

Saint-Petersburg School of Interpretation and Translation

 

3a, Kazanskaya street

Saint-Petersburg

191186

Russia

Phone: +7 (812) 570 08 94

E-mail: spbs@herzen.spb.ru

 

How to find:

  • metro stations “Gostiny Dvor”, “Nevsky Prospect/Kanal Griboyedova”;
  • bus stops “Kazansky Sobor (Kazan Cathedral)”, “Dom Knigi”, “Kanal Griboyedova”, “Bol’shaya Konushennaya ulitsa”.